Těžba dřeva - správa lesů

Naše činnost:

 • Těžba dřeva- předmýtní ( probírka, prořezávka)
 •                      - mýtní
 •                      - nahodilá ( kůrovec, zlomy, vývraty)
 • Doprava dřeva
 • Úklid klestu
 • Zalesnění
 • Ochrana mladých lesních kultur (vyžínání,nátěry)
 • Výkup veškeré dřevní hmoty
 • Prodej palivového dřeva
 • V případě zájmu odkoupíme les včetně pozemku

Zajistíme:

 • Cenovou nabídku zvažovaných prací v lese
 • Sepsání smlouvy, vyřízení povolení k těžbě a ke vstupu přes cizí pozemky
 • Pochůzku s majiteli sousedních pozemků
 • Poradenství 

Kontaktní formulář

Na tomto místě nás můžete kontaktovat.