škůdci lesa

Bekyně mniška - škodlivý druh motýla - noční můra. Housenky způsobují v některých letech  kalamitní holožíry smrkových a borových monokulturních lesů v nm 400-700metrů. Vyskytuje se  na okraji Plzňské kotliny, Rakovnicku, jižním a severním okraji Brd, Křivoklátsko, jižní Čechy, Posázaví, Českomoravská vrchovina

Bekyně velkohlavá - druh motýla, jehož housenky požírají listy. Způsobují kalamitní holožíry.

Obaleč přeslenový - klade vajčka na kmen mezi přesleny pěti-dvaceti letých oslabených smrků

Obaleč dubový - škůdce na dubech. Housenky se zavrtávají do rašících pupenů, později žijou mezi listy, které spořádají.

Obaleč modřínový - kalamitní škůdce. žije na modřínech a smrku

Kůrovec - žije ve většině stromů .

Lýkovec smrkový - najdeme na smrku - malý nenápadný brouček. Dospělý jedinec napadá oslabené nebo poražené stromy.Živí se lýkem. to má za následek, že strom začne usychat až uschne. U žívých zdravých stromů se toto nestane, jelikož po navrtání dírek se ucpou pryskyřné kanálky a brouka zabje vyvalená míza.